Radca prawny Piotr Woźny

Wykształcenie

2002 Wpis na listę radców prawnych dokonany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu
1998 Egzamin sędziowski kończący aplikację sędziowską odbywaną w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
1995 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Prawa i Administracji
Praca magisterska pod kierunkiem prof. Zbigniewa Radwańskiego pt. "Umowa gwarancji bankowej"
Doświadczenie zawodowe

2002 wspólnik Kancelarii Prawnej "Głowacki, Grynhoff, Hałaziński, Woźny Spółka Komandytowa" odpowiedzialny za realizację projektów związanych z kształtowaniem regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego w Polsce (współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji), projektów związanych z kształtowaniem przepisów regulujących działalność operatorów telewizji kablowej w Polsce (współpraca z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Komunikacji Kablowej; koordynator Zespołu Doradców Prawnych stworzonego przy OIGKK) i projektów związanych z kształtowaniem regulacji prawnych rynku pocztowego w Polsce (współpraca z Forum Przewoźników Ekspresowych - organizacją skupiającą niezależnych operatorów pocztowych w Polsce, w ramach tej współpracy - reprezentowanie Forum Przewoźników Ekspresowych w trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy Prawo pocztowe) 2001 objęcie i pełnienie funkcji Prezesa Stałego Sądu Polubownego stworzonego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej S.A.
2001 objęcie funkcji redaktora programowego kwartalnika "Prawo i ekonomia w telekomunikacji" (wydawanego przez Migut Media S.A.),
2001 - 2002 działalność doradcza na rynku telekomunikacyjnym, w tym współpraca z Kancelarią "Głowacki, Grynhoff, Hałaziński Spółka Jawna" w zakresie dotyczącym kształtowania regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz objęcie funkcji redaktora programowego kwartalnika "Prawo i ekonomia w telekomunikacji" (wydawanego przez Migut Media),
2000 - 2001 podsekretarz stanu (uprzednio Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji) w Ministerstwie Łączności, odpowiedzialny za kwestie legislacyjne, w tym za przygotowywanie aktów wykonawczych do ustawy Prawo telekomunikacyjne,
1996 - 2000 prawnik w Kancelarii Prawnej ?Głowacki, Grynhoff, Hałaziński i Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", a następnie "Głowacki, Grynhoff, Hałaziński Spółka Jawna",
1995 - 1996 prawnik w Kancelarii Prawnej "Ziemski i Partnerzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",


Zainteresowania zawodowe


Prawo telekomunikacyjne, cywilne i prawo handlowe