Dr Jakub Kępiński

Doktor nauk prawnych, radca prawny (OIRP Poznań), adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Wykształcenie
Studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UAM
Studia w Niemczech na Uniwersytecie w Bambergu
Studia w Holandii w Instytucie Assera w Hadze
Studia podyplomowe na Central EuropeanUniveristy w Budapeszcie z zakresu Międzynarodowego Prawa Gospodarczego, w tym arbitrażu (tytuł LLM)

Stypendia na Europa Univeristät Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w instytucie Maxa Plancka w Monachium

Języki
Język angielski i niemiecki

Specjalizacja
Prawo cywilne i prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji)

Publikacje
Autor monografii „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym" (nagrodzonej w konkursie Urzędu Patentowego)
Współautor 3 wydania „Komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji"
Współautor 1 wydania „Systemu Prawa Prywatnego t. XV Prawo konkurencji"
Współautor 1 wydania „Systemu Prawa Handlowego t. 3 Prawo własności przemysłowej"
Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego).
Współredaktor serii „Zarys Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Praca naukowa
W pracy naukowej zajmuje się obecnie przede wszystkim prawem własności przemysłowej oraz prawem nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie realizuje grant NCN.
Na UAM prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i wykłady z prawa własności intelektualnej dla studentów Erasmusa. Prowadzi też wykłady i szkolenia z prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.

Praca zawodowa
Radca prawny (OIRP Poznań), prowadzi własną kancelarię radcowską www.kepinscy.pl