Radca prawny Dorota Rzążewska rzecznik patentowy

radca prawny od 1994;
ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
1993 - ukończyła aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie,
1994 - ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,
2002 - ukończyła aplikację rzecznikowską przy Krajowej Izbie Rzeczników Patentowych, Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim:
1998 - Prawo Autorskie,
1999 - Prawo Konkurencji;
od 2001 roku - Studium Prawa Europejskiego w Instytucie Europejskim we współpracy z Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze (w toku).
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (LIDC) i Okręgowej Izby Radców Prawnych, członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej, prawie: konkurencji, autorskim, reklamy, domen; zajmuje się doradztwem (opinie), umowami. Prowadzi sprawy sporne i sądowe, zajmuje się wykonywaniem prawa odnośnie własności intelektualnej przed prokuraturą i organami celnymi oraz mediacją.