Prof. dr hab. Marian Kępiński

Uczelnia:
Uniwersytet im A. Mickiewicza, Wydział Prawa - studia prawnicze 1958-1963, Mgr prawa
Columbia Univerity New York City 1975-1976, LLM (Master of Law)
Egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu 1966

Tytuły naukowe:

1969 - Doktor nauk prawnych UAM
1979 - Doktor habilitowany nauk prawnych UAM
2002 - Profesor nauk prawnych

Stanowiska na UAM:

1963-1969 - asystent
1969-1980 - adiunkt
1980-1991 - docent
1991-2003 - profesor nadzwyczajny

Pełnione funkcje na UAM:

1983-1986 - Kierownik Zaocznego Studium Administracji
1986-1989 - Prodziekan i Kierownik Zaocznego Studium Administracji
1994-1998 - Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego
1998-2003 - Kierownik Katedry Prawa Europejskiego
1993-2002 - Członek Senatu UAM
Inne kwalifikacje:
1986-2003 - Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy PIHZ, a obecnie przy KIG

Inne funkcje poza UAM:

1994-obecnie - członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
1996-2002 - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości
Publikacje:
Ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Główne opracowania:

Przeniesienie własności nieruchomości rolnej według kodeksu cywilnego, 1970;
Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, 1979;
Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (współautor, J. Szwaja red.), 1994,2000
System prawa prywatnego t. 13, Prawo autorskie (współautor, J. Barta, red.), 2003


Prowadzone wykłady:

Prawo cywilne (Collegium Polonicum Słubice)
Prawo europejskie, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej