Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 1970 magister prawa
Sąd Wojewódzki w Krakowie - 1994 egzamin sędziowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 1981 doktor nauk prawnych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 1998 doktor habilitowany nauk prawnych
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie - 1999 wpis na listę radców prawnych
Języki
niemiecki, rosyjski, angielski

Członkostwo w organizacjach zawodowych:
Okręgowa Izba Radców Prawnych

Aktualny status zawodowy

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Kierownik Zakładu Prawa Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Partner w Kancelarii Prawa Patentowego, Gospodarczego i Konkurencji Szwaja, du Vall & Nowińska w Krakowie.
Ilość lat pracy
na Uniwersytecie Jagiellońskim: 31
w Kancelarii: 3

Doświadczenia zawodowe

2002 do teraz - Kraków - Uniw. Jagielloński - dyrektor
1971 do teraz - Kraków - Uniw. Jagielloński - kierownik zakładu
1999 do teraz - Kraków - Kancelaria Szwaja, du Vall & Nowińska - partner
Jest autorką ponad 130 książek i artykułów, opublikowanych w Polsce i zagranicą.