Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński , Wydział Prawa 1965-1969, mgr prawa
UJ, Wydział Prawa i Administracji 1976, dr praw
UJ, Wydział Prawa i Administracji 1984 , dr hab.
UJ, Wydział Prawa i Administracji 1992, profesor prawa


Przebieg pracy

1972-1980 - asystent
1981 - 1983 sekretarz Instytutu
1984 - 1990 zastępca dyrektora
1991 - 1993 dyrektor Instytutu
1993 - 1996 z-ca dyr. Instytutu
1996 - 1999 - dyrektor Instytutu
1999 - nadal - z-ca dyr. Instytutu
Członek International Association for the Advanement of Teaching and Research in Inntellectualn Property, Komisji Prawniczej PAU


Publikacje najważniejsze

Umowy licencyjne (1987)
Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (1984)
Ochrona prac naukowych (1990)
Główne problemy prawa komputerowego , współaut. J.Barta (1993)
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach prokrewnych, współaut. J.Barta, Z.Ćwiąkalski, M.Czajkowska- Dąbrowska, E.Traple (1995, 2001),
Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu, współaut. J. Barta (1996)
Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe (1997)
Internet a prawo , współaut. J. Barta (1998)
Prawo autorskie , współaut. J. Barta (1998)
Prawo autorskie, Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe. Wyd. III rozszerzone. (współaut. J. Barta) Wyd. ABC 1999
Ochrona danych osobowych. Komentarz. (współaut. J. Barta) Kraków 2001