Dr hab. Michał Jackowski

Adwokat, od 2009 roku partner Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski & Guzek.
Od 2007 roku doktor nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne.
Od lutego 2017 roku jest doktorem habilitowanym, a od października profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Specjalista w zakresie:

  • prawa Internetu;
  • prawa handlowego i gospodarczego;
  • prawa własności intelektualnej;
  • prawa medycznego i farmaceutycznego;
  • prawa konstytucyjnego, europejskiego i publicznego.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa ochrony zdrowia, prawa Internetu oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym dwóch monografii „Ochrona danych medycznych" oraz „Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym".