Dr Łukasz Żelechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Stopień doktora uzyskał w 2009 r. na tejże uczelni na podstawie rozprawy pt. „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej". Zajmuje się prawem własności intelektualnej i prawem cywilnym. Autor publikacji z tego zakresu, dotyczących zwłaszcza prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej.
Stypendysta Instytutu Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji im. Maksa Plancka w Monachium (2007), Visitingprofessor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie (2012, wykłady z międzynarodowego prawa własności przemysłowej). Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej" w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2009).


www.zelechowski.edu.pl