Dr hab. Piotr Ślęzak

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, magister, 1993
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, doktor 1998
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, doktor habilitowany 2007-12-11

PRZEBIEG PRACY

1993 – 1995 Urząd Wojewódzki w Katowicach, asystent prawny
1995 – 1998 Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, doktorant
1998 – 2006 Uniwersytet Śląski, Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego, adiunkt
2006 do nadal Uniwersytet Śląski, Wydział Radia i Telewizji, adiunkt

PUBLIKACJE (33 POZYCJE)

Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999
Dzieło multimedialne w świetle polskiego prawa autorskiego, ZN UJ, PWiOWI, nr 83, Kraków 2003
Emisja filmu „na zamówienie" widza, PiP 9/2003
Pola eksploatacji nieznane w momencie zawarcia umowy, Księga Pamiątkowa Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005,
Pola eksploatacji utworów audiowizualnych, Bydgoszcz – Katowice 2006
Dziedziczenie majątkowych praw autorskich, Rejent 1/2007
Dystrybucja egzemplarzy utworów, Europejski Przegląd Sądowy, 3/2007
Zastosowanie konstrukcji pola eksploatacji w dziedzinie umów prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych, Katowice 2007