Dr Damian Flisak

Radca prawny, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, certyfikowany mediator, poprzednio m.in. współpracownik renomowanych polskich kancelarii prawnych.
Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu oraz UE VIADRINA we Frankfurcie n. Odrą, stypendysta Instytutu Maksa Plancka Własności Intelektualnej w Monachium oraz doktor nauk prawnych uniwersytetu monachijskiego.

Autor licznych publikacji w prasie krajowej i zagranicznej, przede wszystkim z zakresu prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych, redaktor oraz współautor komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współautor jednego z największych na rynku słowników polsko-niemieckich. Wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Biegła znajomość języków: niemieckiego, angielskiego oraz hiszpańskiego.