Dr Bogdan Fischer

Wykształcenie:
doktor prawa, radca prawny; Uniwersytet Jagielloński

Doświadczenie zawodowe:
od 06.2006 Chałas i Wspólnicy, Kancelaria prawna, spółka komandytowa,
od 04.2000 r. M. Łukowicz i Partnerzy - Kancelaria Prawnicza, Spółka Komandytowa, Partner
02.1998 - 04.2000 r. Kancelaria Radców Prawnych Fischer & Janik s.c., Partner
od 10.1994 r. Uniwersytet Jagielloński, praca naukowa, od 2000 r. adiunkt.
W ramach praktyki radcy prawnego oraz pracy naukowej specjalizacja w zakresie prawa nowych technologii, prawa mediów, nieuczciwej konkurencji, ochrony własności intelektualnej, oraz ochrony informacji w tym danych osobowych.

Publikacje:
autor ponad 40 publikacji w tym m.in. książek: "Kazusy z kryminalistyki" wydawnictwo Zakamycze 1997r. "Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji" wydawnictwo Zakamycze 2000; "Prawo komputerowe w praktyce" współautor, wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2000-2002; "Wzory umów w prawie komputerowym część I" współautor , wydawnictwo Zakamycze 2001; "Wzory umów w prawie komputerowym część II" współautor, wydawnictwo Zakamycze 2001, "Wzory umów w prawie komputerowym" ( II wyd. uzupełn.), Zakamycze 2002 , współautor. „Słownik terminów medialnych” pod redakcją W. Pisarka, współautor, Kraków 2006; „Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich”, Warszawa 2010; „Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności” Kraków 2013; „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz.”, współautor, Wrocław 2017.