Dr Arwid Mednis

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 1983-1988, Magister prawa

Języki:
Angielski, Francuski

Członkostwo w organizacjach zawodowych:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Specjalizacja zawodowa:

ochrona danych osobowych,
prawo telekomunikacyjne,
prawo obrotu nieruchomościami,
doradztwo w procesach prywatyzacyjnych dla około 15 spółek w Polsce (m.in. przemysł spożywczy, chemiczny),
doświadczenie w zakresie stosowania prawa pracy oraz w zakresie prawa własności intelektualnej.

Przebieg pracy zawodowej:

od 1988, Warszawa Uniwersytet Warszawski, wykładowca: Praca naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji
1988-1990, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, specjalista
1990-1991, Paryż, Jean Claude Coulon & Associes, prawnik
1991-1999, Warszawa, Gide Loyrette Nouel Polska Sp. z o.o., radca prawny: Doradztwo i obsługa prawna zagranicznych inwestorów w zakresie prawa inwestycji w Polsce
Inne: W latach 1998-2000 Przewodniczący Komitetu do spraw Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy

Publikacje:

"Prawna ochrona danych osobowych", wyd. SCHOLAR, Warszawa 1995,
"Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz".
"Prawna ochrona programów komputerowych", PUG/1989
"Plagiat programu komputerowego", PUG/1989
"Zakaz nieuczciwej reklamy w Polsce", Przegląd Sądowy nr ... 1991
"Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej" PiP 6/97