Adw. Xawery Konarski

Wykształcenie:
1992 r. mgr prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
1997 r. adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:
1991 - 1992 staże zawodowe w bankach zagranicznych: Lampe Bankhaus (Dusseldorf) oraz Oppenheim Bank (Kolonia)
1995 staże zawodowe w zagranicznych kancelariach prawnych: De Brauw Westbroek Blackstone (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam)
1996 staż zawodowy w filii kancelarii prawnej Jeantet&Associes (Warszawa)
1997- teraz wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki sp. jawna
1999 - teraz ekspert prawny Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, członek Rady Prawnej FEDMA (Federation of Direct Marketing Associations) z siedzibą w Brukseli
2002 - teraz ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
2002-2004 uczestnictwo - w charakterze eksperta - w pracach legislacyjnych z zakresu prawa nowych technologii:
a) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2002),
b) ustawa o zamówieniach publicznych (w części dotyczącej informatyzacji procesu udzielania zamówień publicznych) - (2003)
c) nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (2003)
2003-teraz Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych, utworzonego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
2003-2004 współpraca z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie realizacji niektórych projektów programu e-government
2004-teraz Członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, utworzonej przy Marszałku Województwa Małopolskiego
2004-teraz Członek Data Protection Research and Policy Group przy British Institute of International and Comparative Law. (BIICL)

Specjalizacja zawodowa:
* prawo sieci teleinformatycznych, w tym:
- prawo telekomunikacyjne
- prawo informatyczne
- prawo handlu elektronicznego
- problematyka prawna e-government
- prawo ochrony informacji
* prawo mediów i reklamy

Publikacje:

Monografie
1) "Internet i prawo w praktyce" (2002)
2) "Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (2004)

Artykuły
1) "Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art.79-80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jej stosunek do ochrony na podstawie prawa cywilnego", Przegląd Prawa Handlowego 1998/9/10
2) "Marketing bezpośredni w świetle ustawy o ochronie danych osobowych" cz. I i II, Ochrona danych osobowych. Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji nr 6-7/2000
3) "Przetwarzanie danych osobowych w Internecie" - Ochrona danych osobowych. Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji nr 11/2001
4) "Od piwa nie przybywa" - Nowe zasady reklamy alkoholu w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości, Rzeczpospolita z dnia 10 listopada 2001 r.
5) "Prawo i praktyka w reklamie" - współredakcja w latach 2002-2003 (wraz z dr.dr.Teresą Drozdowską i Ewą Szczęsną) wydania wymiennokartkowego poświęconego prawu reklamy
6) "Gospodarka elektroniczna w Polsce - źródła prawa", Monitor Prawniczy nr 24/2002
7) "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a zasady przetwarzania danych osobowych", Monitor Prawniczy nr 24/2002
8) "Problematyka prawna przetwarzania danych osobowych w Internecie". Cz. I i II - Ochrona danych osobowych. Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji nr 18-19/2002
9) "Usługi elektroniczne" (współautor dr inż. W.Iszkowski), Rzeczpospolita z dnia 4 marca 2003 r., artykuł poświęcony ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
10) "Kto kliknie lepiej", Rzeczpospolita z dnia 17 grudnia 2003 r., artykuł poświęcony zagadnieniu stosowania aukcji elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych
11) "Nierozerwalny związek", Rzeczpospolita z dnia 19 kwietnia 2004 r. (współautor dr Grzegorz Sibiga), artykuł poświęcony problematyce ustawy o ochronie danych osobowych
12) "Wpływ prawa nowych technologii na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce", artykuł zawarty w zbiorze Miscallanea Iuridica, t.4.
13) "Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w świetle dyrektywy 95/46/WE" (współautor dr Grzegorz Sibiga, Monitor Prawniczy nr 12/2004)