9. W Adobe Reader podpis wskazany jest ważny, ale czy jest to podpis kwalifikowany?

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny to taki podpis elektroniczny który jest oparty o kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego oraz złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Jeżeli przeglądarka Adobe wskazuje, że podpis jest ważny i walidowała go na zielono, dodatkowo konieczne jest sprawdzenie, wyżej wymienionych dwóch cech, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

W tym celu po lewej stronie należy wybrać ikonę z piórem à wskazać weryfikowany podpis à wybrać opcję Detale Podpisu à wybrać opcję Detale Certyfikatu

Następnie sprawdzić, że certyfikat jest certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu Aneksu I rozporządzenia UE 910/2014 oraz że klucz prywatny jest umieszczony na kwalifikowanym urządzeniu do składania podpisu – QSCD.

– Michał Tabor, Ekspert PIIT