8.Czy jak zaimplementowałem na stronie www przycisk „Podpisuję” to jest to podpis elektroniczny?

Podpisem elektronicznym zwykłym są każde informacje dołączone do dokumentu, które podpisujący użył jako podpis. Wobec czego przycisk „Podpisuję” na stronie firmy e-commerce, jeżeli dodaje informacje o podpisie do podpisywanego dokumentu spełnia definicję, podobnie jak wpisanie imienia i nazwiska pod mailem. Żeby korzystać ze skutków prawnych rozporządzenia eIDAS podpis elektroniczny musi być utworzony w ramach usługi zaufania, która stanowi trzecią stronę, niezależnego obserwatora. Rozporządzenie eIDAS pozwala aby w ramach usług zaufania tworzone były zwykłe, zaawansowane i kwalifikowane podpisy elektroniczne, jeżeli powstały w ramach usługi zaufania to wszystkie stanowią dowód w sądzie. Natomiast te ostatnie – kwalifikowane są równoważne podpisowi własnoręcznemu i oświadczeniu woli w formie pisemnej.

– Michał Tabor, Ekspert PIIT