7. Dostałem zagraniczny podpis – czy on jest ważny?

Podpisy elektroniczne w Unii Europejskiej oparte są o usługi zaufania, a te z kolei korzystają ze swobody przepływu towarów i usług w całej unii. Toteż podpis elektroniczny utworzony w oparciu o usługę francuską, włoską czy węgierską jest także uznawany w Polsce. Co więcej, jeżeli jest to francuski, włoski czy węgierski kwalifikowany podpis elektroniczny, to w Polsce jest on równoważny podpisowi własnoręcznemu, nawet jeżeli kwalifikowany certyfikat do weryfikacji tego podpisu nie posiada numeru PESEL.

– Michał Tabor, Ekspert PIIT