5. Dostałem dokument i nie wiem co to za podpis?

Gdy otrzymamy podpisany dokument elektroniczny i nie wiemy jaki podpis elektroniczny został zastosowany powinniśmy skorzystać z oprogramowania do weryfikacji podpisu elektronicznego. Jeżeli dokument jest w PFD, a podpisy zostały umieszczone wewnątrz tego dokumentu to wystarczy do zweryfikowania aplikacja Acrobat Reader. Pozostałe rodzaje dokumentów wymagają oprogramowania do weryfikacji, które może być niezależne od dostawców certyfikatów.

Na stronach dostawców usług zaufania można znaleźć darmowe oprogramowanie do weryfikacji podpisu, tak więc znajdziemy je na następujących stronach:

Istnieją także usługi i oprogramowanie służące do weryfikacji podpisu niezależne od polskich dostawców usług zaufania:

Oprogramowanie powinno wyraźnie poinformować nas z jakim podpisem mamy do czynienia.

– Michał Tabor, Ekspert PIIT