2. W tym trudnym czasie potrzebuję zwiększyć zatrudnienie o pracowników, z którymi będę realizował telepracę. Jak mogę podpisać umowę o pracę zdalnie?

Umowa o pracę jest szczególnym dokumentem określonym w kodeksie pracy. Dokument ten powinien być sporządzony pisemnie, co oznacza, że podpisanie jej przez pracownika i pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełnia wymagania tej formy. Jednakże mając świadomość, że aktualnie uzyskanie przez pracownika kwalifikowanego certyfikatu zdalnie jest bardzo ograniczone można zastosować metodę, która pozwoli spełnić kodeks pracy i podpisać umowę o pracę całkowicie elektronicznie, gdy pracownik nie posiada certyfikatu kwalifikowanego. Zgodnie z kodeksem, w przypadku gdy umowa nie została sporządzona w formie pisemnej, pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdza pracownikowi w formie pisemnej warunki świadczenia pracy.  

Czyli dla spełnienia wymaga kodeksowych umowa o pracę może być sporządzona w sposób, w którym pracownik składa oświadczenia w formie dokumentowej z wykorzystaniem zwykłego lub zaawansowanego podpisu elektronicznego, albo wprost poprzez ich przesłanie ze swojego maila z odpowiednią adnotacją, a następnie pracodawca potwierdza umowę i warunki kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

– Michał Tabor, Ekspert PIIT