12. Czy wymagane jest jakieś osobne podejście do danych osobowych zawartych w podpisie elektronicznym w świetle przepisów RODO ?

Rozporządzenie eIDAS, stanowiące podstawę prawną dla podpisu elektronicznego jest zgodne z RODO. W związku z tym, klient wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, zezwala również na użycie ich w ramach podpisu elektronicznego.

– Artur Miękina, Ekspert PIIT