10. Gdzie można znaleźć w Internecie listę międzynarodowych standardów odnoszących się do usług zaufania, zarówno opartych na eIDAS, jak i na normach typu ETSI? Czy istnieją strony, gdzie są zamieszczane miękkie zalecenia i rekomendacje?

Podstawą ram standaryzacyjnych dla rozporządzenia eIDAS i stosowania podpisów elektronicznych oraz usług zaufania w Europie są normy techniczne ETSI i CEN. Szczegółowy opis tych norm znajduje się w dokumencie ETSI Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); The framework for standardization of signatures: overviewhttps://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/119000_119099/119000/01.02.01_60/tr_119000v010201p.pdf
Jednocześnie lista norm opublikowanych przez ETSI oraz dostęp do tych norm znajduje się pod adresem: 
https://www.etsi.org/standards-search#page=1&search=119%20100

– Michał Tabor, Ekspert PIIT