8.Czy to prawda, że przedsiębiorcy będą mieć obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło ?

Tak, ale od 1 stycznia 2021 r. W ramach tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono przepis, zgodnie z którym Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Termin zgłoszenia: 7 dni od dnia zawarcia danej umowy.

r.pr. Paweł Krzykowski – kancelaria Baran Książek Bigaj