7.Jaki zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przewiduje tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 ?

Wg stanu na dzień 1.05.2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 (tj. ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), przewiduje m.in. wprowadzenie następujących mechanizmów:

Jeżeli pracodawca skorzystał z takich uprawnień m.in. jak praca zdalna, porozumienie
w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy lub innego porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (w ramach regulacji antykryzysowych związanych epidemią) i zmianie uległy warunki pracy cudzoziemca określone w zezwoleniu na pracę, pobyt, oświadczeniu - to cudzoziemiec może wykonywać pracę na nowych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskiwania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Samozatrudnieni będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r. nawet wtedy gdy: przychód za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek o zwolnienie był wyższy niż 15.681 PLN, ale dochód uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. PLN.

r.pr. Paweł Krzykowski – kancelaria Baran Książek Bigaj