6.Czy w trakcie otrzymywania dofinasowania do wynagrodzeń ze środków FGŚP w związku z zawarciem porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego (w ramach tzw. tarcz antykryzysowych) pracodawca może wypowiadać pracownikom umowy o pracę ?

Zgodnie z przepisami tzw. tarcz antykryzysowych 1.0 i 2.0 oraz ustawy antykryzysowej
z 2013 r. przedsiębiorca, który na podstawie umowy otrzymał z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikom objętym dofinansowaniem ze środków FGŚP. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest wciąż dopuszczalne, jak również wypowiedzenie umowy z przyczyn dotyczących pracownika, oczywiście z zastrzeżeniem stosowania wymogów ustawowych dotyczących zasad rozwiązywania umów o pracę.

r.pr. Paweł Krzykowski – kancelaria Baran Książek Bigaj