5.Czy ubieganie się o dofinansowanie wynagrodzeń zleceniobiorców w związku z obniżeniem czasu pracy (maks. o 20 %) w ramach tzw. tarcz antykryzysowych wymaga aneksowania umów tych osób ?

Potwierdzamy, że wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP został wzbogacony o następujące oświadczenie wnioskodawcy (pkt 8 oświadczenia): Oświadczam, że (…) w drodze aneksu do umowy zlecenia / innej umowy o świadczeniu usług uległa zmniejszeniu liczba godzin na wykonanie zlecenia (jeżeli dotyczy).

Niewykluczone, iż jest to skutek stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przesłanego do wojewódzkich urzędów pracy (z dnia 17 kwietnia 2020 r.), w którym stwierdzono m.in. że: "Przedsiębiorca ubiegając się o wsparcie dla zleceniobiorcy na podstawie art. 15g uCOVID-19 wraz z wnioskiem składanym do WUP powinien złożyć pisemne oświadczenie o zmianie zawartej ze zleceniobiorcą umowy zlecenia powodującej zmniejszenie liczby godzin poświęconych przez zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia, będącej następstwem wystąpienia COVID-19, w formie aneksu.”

r.pr. Paweł Krzykowski – kancelaria Baran Książek Bigaj