4.Do kiedy pracownicy mogą przebywać na tzw. dodatkowym zasiłku opiekuńczym w związku z zamknięciem placówek wychowawczych ?

1 maja 2020 r. opublikowano najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Okres w trakcie, którego można otrzymywać ten zasiłek został ponownie przedłużony i zgodnie z najnowszym rozporządzeniem może przysługiwać do 24 maja 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem: dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1
i 1a tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r., przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych
z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

r.pr. Paweł Krzykowski – kancelaria Baran Książek Bigaj