1.Do kiedy obowiązuje przepis specustawy kryzysowej pozwalający pracodawcom na jednostronne polecenie pracy zdalnej ?

Wg stanu prawnego na dzień 1.05.2020 r. ten przepis obowiązuję w okresie 180 dni liczonych od dnia 8 marca 2020 r. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, możliwe jest wprowadzenie nowych przepisów, które będą bardziej szczegółowo regulować tryb pracy zdalnej.

r.pr. Paweł Krzykowski – kancelaria Baran Książek Bigaj