5.W jaki sposób rozprzestrzenianie się COVID-19 wpłynie na przyznawanie dofinansowania zainteresowanym jednostkom?

Epidemia COVID-19 i środki administracyjne podjęte w celu zapobiegnięcia jej rozprzestrzenianiu się (tzw. lockdown) znacząco wpłynęły na życie społeczne i gospodarcze, włączając w to funkcjonowanie publicznych władz, organów czy agencji. Postanowienia Ustawy Europejskiej umożliwiają odpowiednim organom podjęcie nadzwyczajnych środków
w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 na wydatkowanie funduszy unijnych. Środki te obejmują, m. in. możliwość zmiany warunków, w tym przedłużenia terminów na złożenie wniosków o dofinansowanie, zarówno w konkursach, jak i trybach pozakonkursowych, konwalidacji skutków spóźnionego (jednak nie więcej niż o 14 dni) złożenia wniosku, czy też uproszczenie procedury zmiany kryteriów wyboru projektów.

r.pr. Maciej Toroń – Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.