12.Kto będzie mógł się ubiegać o wsparcie w formie instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków unijnych oraz tzw. środków zwróconych i na co będzie mogło ono być przeznaczone?

Treść projektów rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje, że potencjalnie z pomocy w ramach instrumentów finansowych będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy, począwszy od mikro- a na dużych skończywszy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych lub nie znajdowali się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r., a następnie znaleźli się w trudnej sytuacji wskutek wystąpienia pandemii COVID-19. Uzyskane wsparcie ma być przeznaczone „na cele obrotowe
i inwestycyjne nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19”.

r.pr. Maciej Toroń – Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.