Zapraszamy na praktyki

PIIT zaprasza na praktyki!

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje już ponad 25 lata. W ciągu tego czasu do Izby dołączyli liderzy sektora telekomunikacji i informatyki oraz szereg wyspecjalizowanych firm doradczych i kancelarii prawniczych.

Sprawdź jakie firmy są członkami Izby!

Główną rolą Izby od początku jej istnienia, jest wspieranie naszych partnerów w rozwoju polskiego rynku ICT, w tym współpraca przy kształtowaniu prawa mobilizującego rozwój tego sektora. Robimy to poprzez udział w pracach legislacyjnych oraz projektach PA i PR.

Mając świadomość jak mało okazji do nabywania cennych doświadczeń mają osoby dopiero wchodzące na rynek pracy oraz z jakimi problemami przy znalezieniu wymarzonej pracy borykają się kolejne pokolenia absolwentów, postanowiliśmy stworzyć w ramach PIIT autorski program praktyk, którego celem jest pomoc osobom studiującym w rozwoju ich kariery zawodowej.

o praktykach

Naszym założeniem jest przekazanie uczestnikom praktyk wiedzy, która może pomóc im w wejściu na rynek pracy. Dla osób wykazujących się szczególnym zaangażowaniem, determinacją oraz zainteresowanych własnym rozwojem przewidujemy wystawienie referencji PIIT, przekazywanych bezpośrednio poszczególnym członkom PIIT, zainteresowanym inwestowaniem w młode talenty.

➢ dla kogo

Oferta praktyk jest skierowana do studentów wszystkich uczelni i wszystkich kierunków zainteresowanych zagadnieniami informatyki, telekomunikacji w tym nowoczesnych technologii. Program praktyk dostosowujemy zarówno dla osób kształcących się technicznie, jak i dla studentów uczelni humanistycznych, w tym studiów prawniczych.

➢ gdzie

Ze względu na siedzibę PIIT (ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa) oferta praktyk jest skierowana do studentów uczelni warszawskich. 

➢ termin praktyk

Praktyki organizowane są przez cały rok. Zastrzegamy jednak, że w programie praktyk przewidziana jest określona liczba miejsc. Po wyczerpaniu limitu, osoby zainteresowane będą mogły być dopisane jedynie na listy rezerwowe.

➢ wymiar praktyk

Program oraz wymiar praktyk ustalamy indywidualnie z każdym z uczestników praktyk. Nie narzucamy z góry okresu trwania praktyk. Ze względu jednak na to, że programy praktyk ustalane są na okresy miesięczne, okres miesiąca jest minimalnym dla możliwości uzyskania referencji z odbytych praktyk.

➢ program praktyk

Autorski charakter programu praktyk polega na dostosowaniu go do indywidualnych umiejętności oraz wykształcenia uczestników praktyk. 
W ramach programu praktyk uczestnik praktyk może być w szczególności zaangażowany do:

❖ udziału:

 • w procesach ustawodawczych konsultowanych przez PIIT;
 • w procesach przed organami administracji publicznej (m.in. Prezesem UKE) w sprawach dotyczących rynku telekomunikacyjnego;
 • w dyskusjach, szkoleniach i konferencjach dotyczących rozwoju sektora ICT;
 • w programach promujących możliwości i rozwój gospodarki elektronicznej oraz wspomaganie rozwoju e-administracji;
 • w programach promujących rozwój polskiego rynku teleinformatycznego;

❖ współpracy:

 • przy promocji polskich firm za granicą poprzez pomoc w ich udziale na targach i imprezach;
 • przy promocji rynku ICT w pismach i innych mediach zajmujących się problematyką rynku teleinformatycznego;
 • przy budowaniu relacji z innymi organizacjami teleinformatycznymi i gospodarczymi (PTI, KIGEiT, PKPP i innych);
 • przy budowaniu relacji z międzynarodowym organizacjami teleinformatycznymi i gospodarczymi;
 • przy budowaniu relacji z Komisją Europejską, a w szczególności z DG INFSO;
 • przy budowaniu relacji z członkami PIIT.

➢ jak dołączyć

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV oraz krótkiej informację o sobie, wskazującej który z obszarów działalności PIIT najbardziej je interesuje, na adres sekretariat@piit.org.pl z dopiskiem w temacie „praktyki PIIT 2018".

➢ uwagi końcowe

Przy dużej liczbie zgłoszeń, PIIT zastrzega sobie prawo zaproszenia do programu praktyk jedynie części spośród zgłoszonych kandydatów.
Praktyki w PIIT są praktykami bezpłatnymi, niemniej jednak wraz z rozwojem programu oraz otwarciem odpłatnych programów stażowych, osoby, które uzyskają pozytywne referencje z odbytych praktyk, będą informowane o programach stażowych w pierwszej kolejności uzyskując preferencje przy kwalifikacjach.

Niniejsza oferta praktyk, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania zapytań o możliwość przystąpienia do programu praktyk.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu praktyk prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@piit.org.pl z dopiskiem w temacie „pytanie o praktyki"