SZKOLENIA

Forma wsparcia: 2 sesje szkoleniowe 2 dniowe po 8 godz. dla grupy 36 osób.

Liczebność grupy szkoleniowej: 36 osób.

Miejsce szkoleń: cała Polska, dogodne dla uczestników.

Dojazd uczestników na miejsce szkolenia we własnym zakresie.

Możliwość organizacji sesji wyjazdowej – organizator opłaca nocleg.

Wsparcie - 2 sesje szkoleniowe 2 dniowe po 8 godz. zajęć dziennie

Tematyka sesja 1: Proces legislacji

 • uprawnienia NGO w procesie legislacji
 • system prawa
 • proces legislacji na poziomie krajowym
 • skuteczne uczestnictwo w konsultacjach publicznych
 • narzędzia monitoringu

Tematyka sesja 2: Kluczowe zagadnienia prawa oraz ekonomii

 • prawo gospodarcze
 • ekonomia z elementami polityki przemysł.
 • prawo pracy
 • ekonomii przedsiębiorstw
 • analiza finansowa

Oczekiwane efekty - umiejętność samodzielnego wykonywania czynności dotyczących uczestnictwa w procesie legislacji, w tym wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień prawa i ekonomii:

 • monitoring prac legislacyjnych
 • analiza projektów aktów prawnych
 • formułowanie stanowisk konsultacyjnych
 • skuteczne reprezentowanie i obrona interesów publicznych istotnych dla danej organizacji
 • znajomość stron organów administracji publicznej i samorządowej z punktu widzenia procesu legislacji
 • znajomość kluczowych źródeł prawa w zakresie procesu legislacji oraz systemu źródła prawa
 • znajomość zagadnień ekonomii, pod kątem oceny skutków regulacji z punktu widzenia projektodawcy oraz podmiotów objętych regulacjami, w tym wpływu na ekonomię przedsiębiorstw
 • znajomość podstaw ekonomiczno-gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw

Realizator Projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji