KONSULTACJE MERYTORYCZNE


Zapytaj eksperta.

W celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności praktycznych przekazywanych Państwu na szkoleniach oraz prezentowanych w materiałach eksperckich uruchomiliśmy również możliwość bezpośredniego wsparcia w interesujących Państwa zagadnieniach związanych z procesem legislacyjnym.

Wszelkie pytania dot. kwestii formalnych czy praktycznych narzędzi monitoringu zmian prawa i udziału w konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń możecie Państwo kierować na adres poczty elektronicznej: NGO.konsulacje@piit.org.pl

Na Państwa pytania odpowiedzi udzieli Piotr Kowalski - ekspert ds. programowych w projekcie pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Piotr jest absolwentem studiów prawniczych oraz słuchaczem podyplomowego studium zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad 6 lat pracował w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zajmując się m.in. relacjami z organizacjami trzeciego sektora w obszarze telekomunikacji i funduszy unijnych, w tym tworząc projekty aktów prawnych, strategii oraz uczestnicząc w ich konsultacjach. Od ponad 3 lat pracuje w dziale regulacyjnym dużej firmy międzynarodowej, zajmując się m.in. monitoringiem zmian prawa, oceną skutków i udziałem w konsultacjach publicznych projektów aktów prawnych, również z ramienia organizacji pozarządowych.