HARMONOGRAMY SZKOLEŃ


Grupa I

lokalizacja: województwo małopolskie, Garden Park Hotel ul. Dembowskiego 60A, Wieliczka

termin:

Sesja 1: 13 i 14 grudnia 2018

Sesja 2: maj/czerwiec  2019


Grupa II

miejsce szkolenia: województwo mazowieckie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa, PIIT

termin:

Sesja 1: 14, 15 lutego 2019

Sesja 2: 21 i 22 marca 2019


Grupa III

miejsce szkolenia: województwo mazowieckie, Warszawa, ul. Prosta 30, Biuro Warszawskie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Sesja 1: 18, 19 lutego 2019

Sesja 2: 11 i 12 kwietnia 2019


Grupa IV

miejsce szkolenia: województwo mazowieckie, gmina Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły

Sesja 1: 23, 24 lutego 2019

Sesja 2: 6 i 7 kwietnia 2019


Grupa V

miejsce szkolenia: województwo małopolskie, Hotel Radocza Park, Radocza k. Wadowic, ul. Parkowa 1

Sesja 1: 27, 28 marca 2019

Sesja 2: czerwca 2019


Grupa V, VII, VIII

miejsce szkolenia: województwo mazowieckie, Zalew Zegrzyński, Hotel 500, 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 31A

Sesja 1: 13 i 14 kwietnia 2019

Sesja 2: wrzesień 2019