Relacja ze spotkania z Panią Marią Janyską

15 listopada 2015 roku, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zorganizowała śniadanie z Panią Poseł Marią Janysk. Omówione zostały zmiany legislacyjne związane z wprowadzeniem Konstytucji Biznesu, a także pracach związanych z tworzeniem nowych aktów prawnych.

Poruszony został także wątek związany z istotnym ograniczaniem wpływu firm telekomunikacyjnych na rozwiązania prawne związane z funkcjonowaniem telefonii komórkowej GSM.