Katalog rozwiązań Smart, październik 2019

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] ma przyjemność zaprezentować Państwu swoją najnowszą publikację – Katalog rozwiązań Smart.

Serdecznie zachęcamy do pobrania Katalogu ze strony www.katalogsmart.pl

Katalog powstał przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Pana Marka Bąkowskiego - Przewodniczącego Komitetu SMART oraz zainteresowanych Członków zrzeszonych w tym Komitecie. Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Projektów Członkowskich PIIT.

Publikacja zawiera blisko 50 rozwiązań oferowanych przez firmy zrzeszone w PIIT wraz z opisem korzyści oraz rekomendacji od dotychczasowych klientów. Projekt ma na celu popularyzację rozwiązań z zakresu szeroko pojętego Smart wśród instytucji i firm, które mogą wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii do usprawnienia swojej działalności. Tematyka Smart ujęta w Katalogu obejmuje następujące obszary:

  • tematyka inteligentnego miasta;
  • tematyka inteligentnych systemów transportowych;
  • zagadnienia z obszaru energetyki i elektromobilności;
  • rozwiązania SMART w przemyśle 4.0.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozytywnie przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat możliwości, jakie otwierają przed nami nowoczesne rozwiązania technologiczne w różnych obszarach gospodarki.