Forum Gospodarcze TIME – współpraca

Forum Gospodarcze TIME, organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), to największe wydarzenie sektora ICT w Europie Centralnej i Wschodniej Forum jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w Europie. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami.  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest współorganizatorem FG TIME od 2017 roku.

Misją wszystkich dotychczasowych edycji Forum była prezentacja dorobku polskiej teleinformatyki oraz prognozowanie kierunku rozwoju przemysłu ICT (elektroniki, komunikacji i technik informacyjnych).

WIĘCEJ


KIGEiT: Podsumowanie 13. Forum Gospodarczego Time

12 Forum Gospodarcze TIME „Między Konkurencją a Współpracą - Nowy Cyfrowy Świat”

Nominowani do Nagród 12 Forum Gospodarczego TIME

Podsumowanie 11 Forum Gospodarczego TIME