Digital Champions

Konkurs „Digital Champions” jest elementem konferencji „Digital Champions” – miejsca spotkań praktyków zaangażowanych w proces cyfrowych transformacji www.digitalchampions.pl

Ideą konkursu jest wyróżnienie firm i osób, których działania są przykładem dobrych praktyk w świecie cyfrowego biznesu. Podczas konkursu chcemy pokazać i nagrodzić najlepsze praktyki w świecie cyfrowego biznesu i wyłonić liderów otwartych na innowacje biznesowe.WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


Startując w Konkursie masz okazję do:

 • Zaprezentowania projektu członkom Kapituły, uznanym ekspertom i osobowościom cyfrowego biznesu
 • Promocji wśród największej społeczności profesjonalistów i liderów cyfrowego biznesu

Zgłaszając się masz szansę na:

 • Nominację w wybranej kategorii
 • Uczestnictwo w Gali Konkursu
 • Ocenę i promocję nominowanego projektu przez uczestników Konferencji Digital Champions 2018
 • Wyróżnienie specjalne
 • Zwycięstwo w wybranej kategorii oraz
  • specjalną promocję w mediach
  • spotkanie z Kapitułą Konkursu
  • członkostwo w Kapitule Konkursu za rok i ocenę projektów
  • statuetkę i dyplom
  • pakiet promocyjnych grafik

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie:

Cyfrowy Produkt lub Usługa (Digital Value Proposition)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za stworzenie wyróżniającego się na rynku i docenionego przez klientów modelu wartości produktu lub usługi, którego kluczowe elementy dostarczane są dzięki możliwościom technologii cyfrowych.

Cyfrowa Transformacja (Digital Transformation)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za skuteczne wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych, procesów oraz platform technologicznych aby wytworzyć, dostarczyć klientom i skutecznie zmonetyzować innowacyjne usługi lub produkty.

Cyfrowy Ekosystem (Digital Ecosystem)

Za stworzenie i rozwój „cyfrowego ekosystemu biznesowego” łączącego zdolności, kompetencje i rozwiązania różnych organizacji, aby wytworzyć i dostarczyć klientom innowacyjne usługi lub produkty.

Osobowość Cyfrowego Biznesu (Digital Leader)

Nagroda w tej kategorii zostanie przyznana osobie (managerowi, przedsiębiorcy, działaczowi społecznemu), która z sukcesem popularyzuje wiedzę o transformacyjnym potencjale innowacji technologicznych, płynących stąd szansach i towarzyszących cyfrowym transformacjom wyzwaniach. Liderowi, który przez swoje aktywne działania edukuje rynek, popularyzuje dobre praktyki, wspiera innowacyjność.