O konkursie

Konkurs „Digital Champions 2017” jest nieodłącznym elementem konferencji o tym samym tytule www.digitalchampions.pl. Ideą konkursu jest wyróżnienie firm i osób, których wiedza i kompetencje techniczne mają wartość biznesową.

W tej edycji Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ma zaszczyt pełnić rolę głównego organizatora konkursu.

Ideą konkursu jest wyróżnienie firm i osób, których wiedza i kompetencje techniczne mają wartość biznesową. Chcemy pokazać i nagrodzić najlepsze praktyki w świecie cyfrowego biznesu i wyłonić liderów zorientowanych na innowacje biznesowe, oparte o potencjał technologiczny.

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie:

Cyfrowy Produkt/Usługa (Digital Value Proposition)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za stworzenia wyróżniającego się na rynku i docenionego przez klientów modelu wartości produktu/usługi, którego kluczowe elementy dostarczane są dzięki możliwościom technologii cyfrowych.

Cyfrowa Transformacja (Digital Transformation)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za skuteczne wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych wykorzystujących koncepcję "API Economy". Za stworzenie i rozwój ekosystemu biznesowego wykorzystującego platformy usług cyfrowych i współdzielenie danych aby wytworzyć, dostarczyć klientom i skutecznie zmonetyzować innowacyjne usługi/produkty.

Cyfrowy Ekosystem (Digital Ecosystem)

Nagroda w tej kategorii przyznana zostanie za skuteczne wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych, procesów oraz platform technologicznych. Za stworzenie i rozwój „cyfrowego ekosystemu biznesowego” łączącego zdolności, kompetencje i rozwiązania różnych organizacji, aby wytworzyć i dostarczyć klientom innowacyjne usługi/produkty.

Osobowość Cyfrowego Biznesu (Digital Leader)

Nagroda w tej kategorii zostanie przyznana osobie (managerowi, przedsiębiorcy, działaczowi społecznemu), która z sukcesem popularyzuje wiedzę o transformacyjnym potencjale innowacji technologicznych, płynących stąd szansach i towarzyszących cyfrowym transformacjom wyzwaniach. Liderowi, który przez swoje aktywne działania edukuje rynek, popularyzuje dobre praktyki, wspiera innowacyjność.

Do grona jury konkursu, zadaniem którego będzie ocena zgłoszeń nadesłanych w czterech kategoriach, zostali zaproszeni: eksperci, przedstawiciele mediów branżowych oraz organizacji biznesowych. W tym roku Kapituła konkursu składa się z:

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 12 listopada 2017 r.

Wyniki konkursu wraz z listą nominowanych, zostaną ogłoszone dnia 23 listopada 2017 roku podczas oficjalnej gali, która odbędzie się w Warszawie.

REJESTRACJA: https://konkursdch.webankieta.pl


Członkowie Kapituły:
Andrzej Abramczuk
Sylwia Bilska
Marcin Beme
Miłosz Brakoniecki
Adam Jadczak
Michał Jaworski 
Jacek Łęgiewicz
Piotr Płoszajski
Maciej Samcik
Paweł Teclaw
Włodzimierz Schmidt


Kontakt: digitalchampions@piit.org.pl
Osoba kontaktowa: Anna Staszewska anna.staszewska@piit.org.pl

Załączniki