Uchwała Nr 470/2021 Kadencja 2021-2023 w sprawie weryfikacji Listy Członków PIIT

Na podstawie Art. 9 ust. 1 pkt. 1) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] oraz w nawiązaniu do rekomendacji Zarządu PIIT z dnia 13.07.2021 r.:

  1. Wobec złożenia pisemnej rezygnacji, Rada PIIT podejmuje uchwałę o wykreśleniu następujących podmiotów z Listy Członków PIIT:
    • Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
    • Frenzy Sp. z o.o.
  2. Rada Izby zobowiązuje Biuro PIIT do powiadomienia ww. podmiotów o fakcie wykreślenia z Listy Członków PIIT.

Za zgodność:
Artur Wiza
Przewodniczący Rady PIIT

Za uchwałą głosowało: 16 Członków Rady
Przeciwko uchwale głosowało: 0 Członków Rady
Wstrzymało się od głosu: 0 Członków Rady

Załączniki