Uchwała Nr 465/2021 Kadencja 2021-2023 w sprawie weryfikacji Listy Członków PIIT

Na podstawie Art. 9 ust. 1 pkt. 1) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] oraz w nawiązaniu do rekomendacji Zarządu PIIT z dnia 20.05.2021 r.:

  1. Wobec złożenia pisemnej rezygnacji, Rada PIIT podejmuje uchwałę o wykreśleniu następujących podmiotów z Listy Członków PIIT:
  • ForProgress Sp. z o.o. sp.k.
  • Funtronic Sp. z o.o.

Za zgodność:
Artur Wiza
Przewodniczący Rady PIITZa uchwałą głosowało: 21 Członków Rady
Przeciwko uchwale głosowało: 0 Członków Rady
Wstrzymało się od głosu: 0 Członków Rady

Załączniki