Uchwała Nr 463/2021 Kadencja 2021-2023 w sprawie weryfikacji Listy Członków PIIT

Na podstawie Art. 9 ust. 2 w związku z Art. 9 ust. 1. pkt. 2) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]:

  1. Wobec ustania członkostwa w Izbie z dniem rozpoczęcia XXXI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków, tj. z dniem 25 marca 2021 roku, Rada PIIT podejmuje uchwałę o wykreśleniu następujących podmiotów z Listy Członków PIIT:
  • Bonson Consulting Sp. z o.o.

Rada Izby zobowiązuje Biuro PIIT do powiadomienia ww. podmiotu o fakcie wykreślenia z Listy Członków PIIT.

Załączniki