Uchwała Nr 454/2021 Kadencja 2019-2021 w sprawie weryfikacji Listy Członków PIIT

Na podstawie Art. 9 ust. 2 w związku z Art. 9 ust. 1. pkt. 1) i 2) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] oraz rekomendacji Zarządu PIIT z dnia 10.11.2020 roku:

1. Wobec złożenia pisemnej rezygnacji, Rada PIIT podejmuje uchwałę o wykreśleniu następujących podmiotów z Listy Członków PIIT:

  • 2040.pl Sp. z o.o.
  • DXC Technology Sp. z o.o.
  • Kancelaria Dworzyński Rogalski
  • Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

2. Rada Izby zobowiązuje Biuro PIIT do powiadomienia ww. podmiotów o fakcie wy- kreślenia z Listy Członków PIIT.

Załączniki