Uchwała Nr 449/2020 Kadencja 2019-2021 w sprawie weryfikacji Listy Członków PIIT

Na podstawie Art. 9 ust. 2 w związku z Art. 9 ust. 1. pkt. 1) i 2) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] oraz rekomendacji Zarządu PIIT z dnia 10.11.2020 roku:

  1. Wobec złożenia pisemnej rezygnacji, Rada PIIT podejmuje uchwałę o wykreśleniu następujących podmiotów z Listy Członków PIIT:
    • BDO Technology Sp. z o.o.  
    • BIARDA Paweł Biarda
    • EDP Support Polska  Sp. z o.o.
    • Plagiat.pl Sp. z o.o.  
  2. Rada Izby zobowiązuje Biuro PIIT do powiadomienia ww. podmiotów o fakcie wykreślenia z Listy Członków PIIT.

Załączniki