Uchwała Nr 448/2020 Kadencja 2019-2021 w sprawie weryfikacji Listy Członków PIIT

Na podstawie Art. 9 ust. 2 w związku z Art. 9 ust. 1. pkt. 1) i 2) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] oraz rekomendacji Zarządu PIIT z dnia 13.10.2020 roku:

  1. Wobec zaprzestania opłacania składek członkowskich z dniem rozpoczęcia Zgromadzenia w roku następnym po roku, za który nie uiszczono składek, Rada PIIT podejmuje uchwałę o wykreśleniu następujących podmiotów z Listy Członków PIIT:
    • Kibil i Wspólnicy Sp.K.
    • oppe Sp. z o.o.
    • Projecta  Sp. z o.o.
    • RED CLOVER Sp. z o.o.
  2. Rada Izby zobowiązuje Biuro PIIT do powiadomienia ww. podmiotów o fakcie wykreślenia z Listy Członków PIIT.

Załączniki