Dariusz Trzeciak

Ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A. oraz w spółkach sektora telekomunikacyjnego: Sferia S.A., IT Polpager S.A.

Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A., Członka Zarządu Aero 2 Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton SA oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN).