Zmarł Prof. dr hab. Marian Kępiński

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora dr. hab. Mariana Kępińskiego


Współorganizatora Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz od 2003 roku Arbitra tegoż Sądu.
Pan Profesor brał czynny udział w działalności Sądu nie tylko poprzez współtworzenie praktyki orzeczniczej, lecz także uczestnictwo w Seminariach organizowanych przez Sąd oraz popularyzację wiedzy z zakresu sądownictwa polubownego.
Wybitny prawnik, autorytet i specjalista prawa cywilnego, europejskiego i prawa własności intelektualnej, ochrony uczciwej konkurencji, autor licznych publikacji,przez ponad 50 lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Żegnamy Pana Profesora z żalem i zapewnieniem pamięci o Nim.
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT