Zmarł Prof. dr hab. Janusz Barta

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora dr. hab. Janusza Barty

Od 2003 roku Arbitra Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Wybitnego specjalisty z dziedziny prawa własności intelektualnej.

Prof. dr hab. Janusz Barta od 1972 r. pracował w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, a w latach 1991–2012 wspólnie z prof. dr hab. Ryszardem Markiewiczem, kierował Instytutem, który został później przekształcony w Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor to autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym: monografii, komentarzy do ustaw, podręczników. Swoją ogromną wiedzą dzielił się z licznym gronem przedstawicieli środowiska prawniczego.

Żegnamy Pana Profesora z żalem i zapewnieniem pamięci o Nim.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT