Wręczenie Pani Profesor Traple księgi pamiątkowej Experientia Docent

Z okazji jubileuszu prof. Elżbiety Traple, w dniu 20 października 2017 roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, odbyło się uroczyste wręczenie Pani Profesor księgi pamiątkowej Experientia Docent. W księdze została opublikowana praca dr Ireneusza Matusiaka – Prezesa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych pt.: „Naruszenie dobra osobistego jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej .pl”. Wydawnictwo Wolters Kluwer.