UPRP-Zaproszenie na Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”

W dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Warszawie odbędzie się sympozjum naukowe: „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” , którego organizatorem jest Urząd Patentowy RP.

Uczestnikiem panelu dyskusyjnego w drugim dniu sympozjum będzie dr Ireneusz Matusiak - Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Program Sympozjum

Link