Udział Prezesa Sądu w Seminarium Rzeczników Patentowych

W dniach 21-23 września 2020 roku odbyło się w Cedzynie

XXXIX Seminarium dla Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, którego organizatorem była

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Prezes Sądu dr Ireneusz Matusiak zapoznał uczestników Seminarium z działalnością Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, przedstawiając wykład  „Rozstrzyganie sporów o domeny internetowe”.