Udział Prezesa Sądu w 40 Jubileuszowym Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

W dniach 20-24 września 2021 r. w Cedzynie koło Kielc Politechnika Świętokrzyska w Kielcach organizuje 40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.

Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT – dr Ireneusz Matusiak został zaproszony do panelu dyskusyjnego o sądach polubownych.